Cultural personality from the perspective of Islam - The Qur’an (Phan Minh Chau, Tran Thi Thanh Huyen)

Tài liệu tham khảo hữu ích cho học tập và nghiên cứu

Phan Minh Chau, Tran Thi Thanh Huyen (2024), Cultural personality from the perspective of Islam - The Qur’an, Universum: Social Sciences, № 3 (106), pp. 47-52, DOI - 10.32743/UniSoc.2024.106.3.17095, ISSN 2311-5327

Xem chi tiết TẠI ĐÂY


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét