Sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám 1945 - Slide powerpoint thuyết trình - VNR202 IA1603_AS

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Phân tích sự chuẩn bị của Đảng Cộng sản Việt Nam cho sự thành công của Cách mạng tháng Tám 1945
VNR202 IA1603_AS
FPT University
2024
Môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam


Thành viên nhóm thực hiện:
Phạm Mai Linh
Nguyễn Thị Như 
Nguyễn Việt Hùng 
Vũ Đăng Khoa 
Nguyễn Trường Giang 
Bùi Ngọc Linh
Nguyễn Thị Nhài
Phạm Việt Long
Phạm Hải Minh

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai K Đa
LINK DOWNLOAD

Định dạng file: PPT/PPTX

LINK DOWNLOAD 1
(cần bỏ qua quảng cáo để tải > ủng hộ website hoạt động)

LINK DOWNLOAD 2
(không cần bỏ qua quảng cáo)


Nhấp VÀO ĐÂY nếu tải file không thành cônge-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét