Hãy phân tích và làm rõ tình hình “ngàn cân treo sợi tóc” của nước ta sau Cách mạng tháng Tám năm 1945. Chính phủ Hồ Chí Minh đã giải quyết những khó khăn ấy như thế nào? - Slide powerpoint thuyết trình - VNR202 IA1603_AS

CHỦ ĐỀ THẢO LUẬN
Sự chuẩn bị của Nguyễn Ái Quốc cho Hội nghị thành lập Đảng và ý nghĩa của sự kiện thành lập Đảng ở Việt Nam - Slide powerpoint
Nhóm 1 - VNR202 IA1603_AS
FPT University
2024
Môn học: Lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam

Thành viên nhóm thực hiện:
Nguyễn Huy Tài Anh
Phạm Tuấn Sơn 
Nguyễn Đức Huy 
Bùi Quang Huy
Nguyễn Lương Hà Lan 
Phạm Lê Việt Hải 
Đỗ Minh Quang 
Lê Quốc Cường

Giảng viên hướng dẫn: TS. Mai K ĐaLINK DOWNLOAD

Định dạng file: PPT/PPTX

(cần bỏ qua quảng cáo để tải > ủng hộ website hoạt động)

(không cần bỏ qua quảng cáo)


Nhấp VÀO ĐÂY nếu tải file không thành công


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét