Câu hỏi: Triết học là gì?

Câu hỏi: Triết học là gì?

Trả lời:

Triết học là hệ thống quan điểm chung nhất của con người về thế giới và vị trí của con người trong thế giới đó; là khoa học về những quy luật vận động, phát triển chung nhất của tự nhiên, xã hội và tư duy.


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét