Câu hỏi: Nhân tố chủ quan trong sự hình thành triết học Mác là gì?

Câu hỏi: Nhân tố chủ quan trong sự hình thành triết học Mác là gì?

Trả lời:

Chiều sâu của tư duy triết học, chiều rộng của nhãn quan khoa học, quan điểm sáng tạo trong việc giải quyết những nhiệm vụ do thực tiễn đặt ra là phẩm chất đặc biệtnổi bật của C. Mác và Ph. Ăngghen.

C. Mác và Ph. Ăngghen đều tích cực tham gia hoạtđộng thực tiễn, từ hoạt động đấu tranh trên báo chí đến tham gia phong trào đấu tranh của công nhân, tham gia thành lập và hoạt động trong các tổ chức của công nhân...

Sống trong phong trào công nhân, các ông được tận mắt chứng kiến những sự bất công giữa chủ tư bản và người lao động làm thuê, hiểu sâu sắc cuộc sống khốn khổ củangười lao động và thông cảm với họ. 

Gắn chặt hoạt động lý luận và hoạt động thực tiễn đã tạo nên động lực sáng tạocủa C. Mác và Ph. Ăngghen.C. 

Mác và Ph. Ăngghen đã thực hiện một bước chuyểnlập trường từ dân chủ cách mạng và nhân đạo chủ nghĩa sang lập trường giai cấp công nhân và nhân đạo cộng sản,nghiên cứu khoa học nhằm giải đáp vấn đề giải phóng conngười, giải phóng giai cấp, giải phóng nhân loại.e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét