Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da - Michel Foucault’s point of view on power and knowledge - ISBN 978-5-907712-75-1Tư liệu triết học phương Tây

Bui Quang Hưng, Bui Thi Lien, Mai K Da (2023), Michel Foucault’s point of view on power and knowledge, in Innovative technologies of modern scientific activity: strategy, tasks, implementation: Proceedings of the International Scientific and Practical Conference (December 7, 2023, Samara). - Ufa: OMEGA SCIENCE, 2023, pp. 125-129, ISBN 978-5-907712-75-1.

PDF

e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét