Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023 - Thông tin hữu ích

Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm của Hội đồng Giáo sư ngành, liên ngành năm 2023


    Danh mục tạp chí khoa học được tính điểm năm 2023 của Hội đồng Giáo sư Nhà nước

1. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Chăn nuôi - Thú y - Thuỷ sản năm 2023 

2. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Cơ học năm 2023 

3. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành ngành Cơ khí - Động lực năm 2023

4. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Công nghệ thông tin năm 2023 

5. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Dược học năm 2023 

6. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Điện - Điện tử - Tự động hoá năm 2023 

7. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giao thông vận tải năm 2023 

8. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Giáo dục học năm 2023 

9. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Hoá học - Công nghệ thực phẩm năm 2023 

10. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học An ninh năm 2023 

11. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Quân sự năm 2023 

12. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Khoa học Trái đất - Mỏ năm 2023 

13. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Kinh tế năm 2023 

14. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luật học năm 2023 

15. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Luyện kim năm 2023 

16. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Ngôn ngữ học năm 2023 

17. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Nông nghiệp - Lâm nghiệp năm 2023 

18. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Sinh học năm 2023 

19. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Sử học - Khảo cổ học - Dân tộc học / Nhân học năm 2023

20. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Tâm lý học năm 2023

21. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Thuỷ lợi năm 2023 

22. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Toán học năm 2023 

23. DMTC Hội đồng giáo sư liên ngành Triết học - Xã hội học - Chính trị học năm 2023 

24. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn hoá - Nghệ thuật - Thể dục thể thao năm 2023

25. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Văn học năm 2023 

26. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Vật lý năm 2023 

27. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Xây dựng - Kiến trúc năm 2023 

28. DMTC Hội đồng giáo sư ngành Y học năm 2023 


LINK XEM TOÀN BỘ


e-LECTURER.vn
Blog chia sẻ tài liệu hữu ích cho giảng viên, sinh viên, học viên cao học, nghiên cứu sinh!
0 Nhận xét