Hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”

Hội thảo khoa học quốc tế “Triết học Nga và Việt Nam: Lịch sử, vấn đề và triển vọng”
Thư mời viết bài


- Những vấn đề chủ yếu của triết học Nga trước thế kỷ XX.

- Triết học Nga - Xô Viết trong bối cảnh biến động chính trị - xã hội thế kỷ XX và ảnh hưởng của nó ở Việt Nam.

- Viễn cảnh triết học Nga thế kỷ XXI và triển vọng hợp tác nghiên cứu, giảng dạy triết học Việt – Nga.

Tất cả các bài viết đều qua sự lựa chọn của Ban Tổ chức Hội thảo và được các nhà khoa học phản biện khách quan. Các bài viết được chấp nhận sẽ in thành Kỷ yếu Hội thảo khoa học (có giấy phép xuất bản và mã ISBN).

XEM TOÀN BỘ THƯ MỜI 

0 Nhận xét