Slide bài giảng triết học Mác - Lênin. Bài Nhà nước và cách mạng xã hội

Chủ đề liên quan: Triết học Mác - Lênin, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội, Khoa Triết học, Slide bài giảng triết học, powerpoint bài giảng triết học, lịch sử triết học, Trường đại học sư phạm Hà Nội, Học viện Báo chí và Tuyên truyền, Viện Triết học, Học viện Khoa học xã hội Việt Nam, lý luận chính trị. 

Dạng tài liệu: tải miễn phí.

Tên tài liệu: Slide bài giảng triết học Mác - Lênin. Bài "Nhà nước và cách mạng xã hội".

Dành cho môn học: Triết học Mác - Lênin dành cho sinh viên đại học.

Đối tượng sử dụng: giảng viên, sinh viên.

Tóm tắt nội dung: Quan điểm của triết học Mác - Lênin về nguồn gốc, bản chất, các kiểu, hình thức nhà nước, cách mạng xã hội...

Link tải tài liệu:

Tải trực tiếp, không quảng cáo >>> Download


0 Nhận xét